EEE84E

Kalkulace nákladů a cen-DS

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie účetnictví, Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit znalosti z oblasti kalkulací nákladů a cen z hlediska teoretického i praktického. Předpokládají se základní znalosti o nákladech, výkonech a zisku podniku a o jejich evidenci v podniku. Základní formou výuky budou přednášky a praktická cvičení, částečně s využitím výpočetní techniky.

Kmenová literatura

1Hradecký M., Král B.: Řízení režijních nákladů, Prospektrum Praha 1995
2Hanna N., Dodge H.R.: Pricing - Zásady a postupy tvorby cen, Management Press Praha 1997
3Rayburn L.G.: Cost accounting, IRWIN 1993
4Král B.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum Praha 1997
5Macík K.: Jak kalkulovat podnikové náklady, Montanex 1994
6www.vuze.cz - výsledky výzkumu, nákladovost zemědělských podniků

Doporučená Literatura

1Peterová J., Žídková D.: Kalkulace nákladů a cen, CREDIT PEF ČZU Praha, 2001
2Král B.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum Praha 1997