AZA70E

Základy ekologické produkce zelenin

KZGarant předmětu: doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty se zelinářskou produkcí ve vztahu k ekologickém systému produkce při zdůraznění biologických zvláštností s ohledem na původ a šlechtění zeleninových druhů, s uplatňováním optimalizace podmínek pro dosažení maximálních výnosů kvalitní a zdravotně nezávadné zeleniny.

Kmenová literatura

1Bartoš, J., Kopec, K., Mydlil, V., Peza, Z., Rod, J. 2000. Pěstování a odbyt zeleniny. Agrospoj, Praha, 324 s.
2Duffek, J., Dolejší, J. 1998. Zelinářství - obecná část. ČZU, Praha, 112s.
3Krug, H., Liebig, H.P., Stützel, H. 2002. Gemüseproduktion. Eugen Ulmer, Stuttgart, 217 s.
4Petříková, K., Jánský, J., Malý, I., Peza Z., Poláčková, J., Rod, J. 2006. Zelenina, Profi Press, Praha, 213 s.
5Rod, J., Hluchý, M., Zavadil, K., Prášil, J., Somssich, I., Zacharda, M. 2005. Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny střední Evropy. Biocont Laboratory, Brno, 392 s.
6Šarapatka B., Urban, J. 2006. Ekologické zemědělství v praxi. PRO-BIO, Šumperk, 502 s.
7Vogel, G. 1996. Handbuch des speziellen Gemüsebaues. Ulmer Verlag, Stuttgart, 1127s.

Doporučená Literatura

1Duffek, J., Dolejší, J. 1998. Zelinářství - obecná část. ČZU, Praha, 112s.
2Petříková, K., Jánský, J., Malý, I., Peza Z., Poláčková, J., Rod, J. 2006. Zelenina, Profi Press, Praha, 213 s.
3Šarapatka, B., Urban, J. 2006. Ekologické zemědělství v praxi. PRO-BIO, Šumperk, 502 s.