ESE97E

Hospodářská a sociální statistika - VSRRL

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základní kurs statistiky
Popis, cíl a formy výuky:Přednáška navazuje na základní kurs statistiky, který rozvíjí doplňuje o teoretické aspekty výběrových šetření a vymezení základních demografických kategorií. Do kursu jsou zařazena také vybraná témata sociálně hospodářské statistiky. Součástí kursu je zpracování a obhajoba samostatného projektu.

Kmenová literatura

1Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2002
2Cipra, T.: Matematické metody demografie a pojištění. SNTL, Praha, 1990
3Koschin, F.: Demografie poprvé. VŠE, Praha, 2002
4Koschin, F.: Vybrané kapitoly z demografie. VŠE, Praha, 2001
5Jílek, J., Moravová, J., Hronová, S.: Sociálněhospodářská statistika I. VŠE, Praha, 1995
6Jílek, J., Moravová, J., Hronová, S.: Sociálněhospodářská statistika II. VŠE, Praha, 1997
7Řehák, J., Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. academia, Praha, 1985
8Kolektiv: Úvod do sociálněhospodářské statistiky. VŠE, Praha, 1998

Doporučená Literatura

1Svatošová, L., Prášilová, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. ČZU, Praha, 2004
2Svatošová, L., Kába, B., Prášilová, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty. ČZU, Praha, 2004
3Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2002
4Moravová, J.: Základy sociální statistiky. VŠE, Praha, 1998.