ESEB2Z

Statistika I. - PAAHK

KSGarant předmětu: doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Matematické metody pro statistiku a operační výzkum
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je naučit studenty aktivně používat základní statistické metody pořizování a zpracování datových
souborů. Posluchači budou také seznámeni se základním statistickým softwarem.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2002.
2Svatošová, L., Kába, B.,Prášilová, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. Učební texty. PEF ČZU, 2004.
3Brabenec, V., Šařecová, P.: Statistické metody v marketingu a obchodu. Vybrané přednášky a příklady. PEF ČZU, Praha 2001.
4Cyhelský, L., Kahounová, J., Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Management Press, Praha 1996.
5Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody 1, 2 a 3. Informatorium, Praha 2004 a 2005.
6Johnson, R.A., Wichern, D.W.: Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998.
7Lindsey, J. K.: Introduction to Applied Statistics, a modelling approach. Oxford University Press New York 2004, 2nd ed.
8Meloun, M., Militký, J.: Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha 2002.
9Simonoff, J.S.: Analyzing Categorical Data. Springer, New York 2003.

Doporučená Literatura

1Svatošová, L., Kába, B.,Prášilová, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. Učební texty. PEF ČZU, 2004.
2Brabenec, V., Šařecová, P.: Statistické metody v marketingu a obchodu. Vybrané přednášky a příklady. PEF ČZU, Praha 2001.
3Prášilová, M., Svatošová, L.: Cvičení ze statistiky. PEF ČZU, 1996, 1997.
4Cyhelský, L., Kahounová, J., Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Management Press, Praha 1996.