ENE95E

Obecná ekonomie I. - VSRR S

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Tvoří teoretický základ předmětů ekonomického a obchodně-finančního zaměření, agrární politiky, marketingu a managementu.

Kmenová literatura

1Frank, R.H. Mikroekonomie a chování. Praha: Svoboda, 1995.
2Macáková, L. a kol. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2002.
3Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999
4Samuelson, P.A. - Nordhaus,W.D. Ekonomie. 13. vydání. Praha: Svoboda, 1995.

Doporučená Literatura

1Brčák, J., Sekerka, B. Mikroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.
2Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 1. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
3Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 2. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
4Kolektiv KET. Mikroekonomie – základní vztahy a výpočty. Praha: PEF, ČZU, 2007.