EUEH3E

Systém a správa daní - VSRR Hradec Králové

KOFGarant předmětu: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Daňová soustava
Popis, cíl a formy výuky:Záměrem předmětu je rozšíření praktických znalostí studentů v daňové problematice z pohledu práva a povinností daňových subjektů.

Kmenová literatura

1business.center.cz
2www.finance.cz
3www.mfcr.cz
4www.czech.cz
5www.kdpcr.cz

Doporučená Literatura

1Šulcová, M.: Daňová soustava, elektronická verze skript na etext.czu.cz
2Daňové zákony - úplná znění platná v daném roce