ENE93E

Obecná ekonomie II. - VSRR SUT

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hospodářských politikách států, analyzuje používané nástroje a typy těchto politik. Vysvětluje způsoby utváření makroekonomické rovnováhy.

Kmenová literatura

1Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.
2Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. Ekonomie. 13. vydání. Praha: Svoboda, 1995.
3Holman, R. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2002.
4Dornbusch, R., Fischer, S. Makroekonomie. 6. vydání. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994.
5Frank, R.H., Bernanke, B.S. Ekonomie. Praha: Grada, 2002.
6Hall, R.E., Taylor, J.B. Macroeconomics. 4th edition. New York: W.W. NOrton and Company, 1993.

Doporučená Literatura

1Brčák, J., Sekerka, B. Makroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.
2Kolektiv KET. Makroekonomie – cvičebnice. Praha: PEF, ČZU, 2009.
3Mach, M. Makroekonomie II. Pro magisterské studium. 1. a 2. část. Slaný: Melandrium, 2001.