ESE41E

Základy statistiky - HKS

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika I.
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se základními statistickými pojmy a jejich kvalifikovaným využíváním v ekonomické praxi. Kurs zahrnuje vybrané metody popisné statistiky, průzkumové analýzy dat, elementy teorie pravděpodobnosti, induktivní techniky teorie odhadu a testování statistických hypotéz a úvod do zkoumání statistických závislostí.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, New York, 1983
3Elifson, K. W., Runyon, R. P., Haber, A.: Fundamentals of Social Statistics, McGraw-Hill, Boston, 1990
4Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa, Praha, 1992
5Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat, Portál, Praha 2004
6Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy, Professional Publishing, Praha, 2002

Doporučená Literatura

1Kába, B., Svatošová, L.: Matematická statistika I, PEF ČZU, Praha, 2006
2Svatošová, L., Kába, B.: Statistické metody I, PEF ČZU, Praha, 2009
3Svatošová, L., Prášilová, M.: Statistické metody v příkladech, PEF ČZU, Praha, 2009
4Kolektiv autorů: Statistický software na ČZU, PEF ČZU, Praha, 2009