ENZ01E

Základy ekonomických teorii - UTSS

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:matematika
Popis, cíl a formy výuky:Kurz podává základní znalosti o tržním prostředí a podmínkách firmy a základní pohled na makroekonomické kategorie a hospodářské politiky. Vybrané přednášky tématicky souvisí se zaměřením oboru, pro který je tento předmět určen.

Kmenová literatura

1Dornbusch, R., Fischer, S. Makroekonomie. 6. vydání. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994.
2Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.
3Holman, R. Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2002.
4Macáková, L. a kol. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2002.

Doporučená Literatura

1Brčák, J., Sekerka, B. Makroekonomie. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2010.
2Burianová, J., Čadil, J., Kaňková, E., Pavelka, T., Soukup, A . Učební texty z Mikroekonomie. 1. část. Praha: ČZU, 2004.
3Brčák, J., Burianová, J., Petráková, I., Soukup, A., Šrédl, K. Učební texty z Mikroekonomie. 2. část. Praha: ČZU, 2006.
4Severová, L., Stará D. Základy obecné ekonomie. Praha: ČZU, 2009.