LRL74Z

Obchod se dřevem

KLDEGarant předmětu: prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Získání přehledu o organizaci a metodách obchodu se dřevem a s dřevařskými výrobky. Informace o postavení dřevaského obchodu v tuzemském, evropském a světovém národohospodském systému. Praktické poznatky z podnikové obchodní činnosti v těsné její prov-zanosti s ostatními podnikovými aktivitami.

Kmenová literatura

1BARTUNĚK J., KELBLOVÁ H.: Obchodování s dřívím, Písek 1999.
2ČERNOHLÁVKOVÁ E.: Mezinárodní obchodní operace, Praha 1998.
3KROTH W., BARTELHEIMER P.: Holzmarktlehre, P.Parey, Hamburg und Berlín 1993.
4Obchodní zákoník v úplném znění. Anag.Olomouc 2001.

Doporučená Literatura

1BARTUNĚK J., KELBLOVÁ H.: Obchodování s dřívím, Písek 1999.
2ČERNOHLÁVKOVÁ E.: Mezinárodní obchodní operace, Praha 1998.
3ČERNOHLÁVKOVÁ E.: Mezinárodní obchodní operace, Praha 1998.
4KROTH W., BARTELHEIMER P.: Holzmarktlehre, P.Parey, Hamburg und Berlín 1993.
5Obchodní zákoník v úplném znění. Anag.Olomouc 2001.