ESEA2E

Aplikovaná statistika - VSRRJ

KSGarant předmětu: doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 16
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy statistiky, Hospodářská a sociální statistika
Popis, cíl a formy výuky:Kurs navazuje na znalosti základů popisné a matematické statistiky včetně základů hospodářské a sociální statistiky. Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti z matematické statistiky,
seznámit studenty s vybranými tématy z oblasti demografie a z v ekonomické a sociální statistiky. Kurs je orientován zejména na prezentaci statistické metodologie užívané v ekonomii, v obchodě a ve výzkumu. Studenti získají též přehled o práci se statistickým softwarem.

Kmenová literatura

1Jílek, J., Moravová, J., Hronová, S.: Sociálněhospodářská statistika I. VŠE, Praha, 1995
2Mc Clave, J.T., Benson, P.B.: Statistics for business and economics. Dellen Publishing Company, San Francisco, California, 1988.
3Moravová, J., Hronová, S., Jílek, J.: Sociálněhospodářská statistika II. VŠE, Praha, 1997
4Van Matre, J.G., Gilbreth, G.H.: Statistics for Business and Economics. BPI IRWIN, Illinois, 1987
5Wilson, H.J., Keating, B.: Business Forecasting. RWIN MC GroW-Hill, Illinois, 1994
6Wonnacot, T.H., Wonnacot, R.J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing

Doporučená Literatura

1Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat - Matematická statistika pro každého, Grada,1992
2Hebák, P., Hustopecký, J.a kol. : Vícerozměrné statistické metody 1-3, Informatorium, Praha, 2005
3Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy. Professional Publishing, Praha, 2002
4Moravová, J., Hronová, S., Jílek, J.: Sociálněhospodářská statistika II. VŠE, Praha, 1997
5Svatošová,L., Prášilová,M. : Statistické metody v příkladech, PEF ČZU, Praha, 2009
6Svatošová,L., Kába,B. : Statistické metody I, PEF ČZU, Praha, 2009
7Svatošová,L., Kába,B. : Statistické metody II, PEF ČZU, Praha, 2009