LRZ05Ex

Kontrolní systémy

KLDEGarant předmětu: prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení s metodami vnitropodnikových kontrolních aktivit a s uplatněním kontrolních zásahů externích orgánů. Doplnění instrumentů podnikových řídících systémů o účinné kontrolní mechanismy. Získávání schopností a praktických návyků orientovat se v řídících postupech vycházejících s kontrolního ovlivňování procesů.

Kmenová literatura

1BLUĎOVSKÝ, Z.: Kontrolní systémy – skripta ČZU, 2000
2KOŘÍNEK, J.: Řízení lesního hospodářství II., Brno, 1995
3MLYNÁŘ, A.: Úvod do teorie kontroly, Praha, 1975
4SYNEK, M.: Nauka o podniku, Praha, 1996
5STIEGLER, H., HOFMEISTER, R.: Controlling, Praha, 2000

Doporučená Literatura

1BLUĎOVSKÝ, Z.: Kontrolní systémy – skripta ČZU, 2000
2KOŘÍNEK, J.: Řízení lesního hospodářství II., Brno, 1995
3MLYNÁŘ, A.: Úvod do teorie kontroly, Praha, 1975
4SYNEK, M.: Nauka o podniku, Praha, 1996
5STIEGLER, H., HOFMEISTER, R.: Controlling, Praha, 2000