ETE17Z

Ochrana počítačových dat

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Informatika I a II, Výpočetní systémy I a II ( dle oboru)
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je určen převážně pro posluchače oboru Informatika a PAE a PAA, případně pro zájemce z jiných oborů i fakult, kteří mají zájem o bezpečnost informačních systémů, ochranu dat ; zejména pro studenty, kteří se danou problematikou zabývají ve své diplomové práci.
Přednášky jsou zaměřeny jednak na teoretické základy předmětu a vzhledem k nesmírně rychlému vývoji v dané oblasti na seznámení s novými trendy. Na cvičeních, v počitačových laboratořích se studenti seznámí s praktickou ochranou dat dle možností a dále budou prezentovat své práce z oboru.
Podmínkou zápočtu je vypracování zadaných seminárních prací, zkouška se skládá z písemného prověření znalostí a ústní zkoušky.

Kmenová literatura

1Dobda,L.: Ochrana dat v informačních systémech. Grada 1998. 150s.- ISBN 80-7169-479-7
2Pfleger, Ch.: Security Computing. Prentice Hall Int.1997. 185s.- ISBN0-13-185794-0
3Časopis :Data Security Management
4Firemní materiály
5Staudek, Hanáček: Bezpečnost informačních systémů, UVIS, 2000

Doporučená Literatura

1Dobda,L.: Ochrana dat v informačních systémech. Grada 1998. 150s.- ISBN 80-7169-479-7
2Pfleger, Ch.: Security Computing. Prentice Hall Int.1997. 185s.- ISBN0-13-185794-0
3Časopis :Data Security Management
4Firemní materiály
5Staudek, Hanáček: Bezpečnost informačních systémů, UVIS, 2000