VCV86Z

Didaktika praktického vyučování II (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Emil Kříž, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 15
Hodin cvičení/semestr: 5
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:doplnit

Kmenová literatura


Doporučená Literatura