VPV107E

Didaktika hlavního odborného předmětu II (UOP)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Ivan Miller, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Na základě osvojení principů didaktické analýzy získají dovednosti při projektování modelů řízení výuky v odborných předmětech. Získají komunikační a obecně pedagogické dovednosti v oblasti řízení vyučovacího procesu. Seznámí se s přehledem hlavních pedagogických kompetencí učitele odborných předmětů a dokáží analyzovat svoji osobní situaci v této oblasti. Dokáží posoudit reálnou vyučovací jednotku jednak jiného pedagoga, jednak i svoji se snahou o objektivitu a sebereflexi. Jsou nastíněny možnosti dalšího rozvoje osobnosti učitele odborných předmětů.
Pro výuku budou využity konzultační soustředění jak ve formě přednášek, cvičení pro nácvik didaktických dovedností a samostatná kontrolovaná studijní činnost dle pokynů vyučujícího s využitím LMS Moodle.

Kmenová literatura

1Slavík,M., Miller, I.: Oborová didaktika, textová studijní opora, ČZU 2004, ISBN 80-213-1145-2
2Ouroda,S.: Oborová didaktikam studijní text v doplňujícím pedagogickém studiu, MZLU Brno 1999
3Ouroda,S.: Oborová didaktikam studijní text v doplňujícím pedagogickém studiu, MZLU Brno 1999
4Skalková, J.: Obecná didaktika, ISN Praha, ISBN 80-85866-33-1
5Kalhous,Z., Obst,O.: Školní didaktika, Portál, Praha 2002 ISBN 80-7178-253-X
6Učební dokumenty pro OŠ
7Metodika inspekční činnosti

Doporučená Literatura

1Slavík,M., Miller, I.: Oborová didaktika, textová studijní opora, ČZU 2004, ISBN 80-213-1145-2
2Rámcové vzdělávací programy, profesní profily, dostupné URL http:// www.nuov.cz
3Moodle - kurz Didaktika odborných předmětů