ETE87E

Značkovací jazyky

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je zdůraznit význam značkovacích jazyků pro výměnu dat (dokumentů) a pro strukturování www stránek (aplikací). Základem výuky jsou přednášky, cvičení v počítačové laboratoři a projekty na zadané téma. Výuka je plně podporována LMS Moodle.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura