EJZ07E

Správní a pozemkové právo

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími veřejnoprávními úpravami pro jejich praxi. Ve veřejném právu jde o nejrozsáhlejší oblast správního práva (právo ochrany životního prostředí, stavební, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí). Rovněž se správním řízením a oblastí věcných práv k pozemkům, a to i v souvislosti s implementací evropského práva do právního řádu ČR

Kmenová literatura

1Pikola P., Hájková I., Správní řád, ISBN 978-80-213-1683-6
2Polián M., Správní právo hmotné, Prospektrum 1998
3Nedorost, Ondruš: Průvodce úředníka správním řízením
4Pekárek P., Průchová J.: Pozemkové právo
5Suchánek J.: Nové zemědělské a lesní právo
6Damohorský, Smolek: Zemědělské právo

Doporučená Literatura

1Pikola P., Hájková I., Světlíková D., Štědroň B., Základy právo pro posluchače ČZU v Praze, ISBN 978-80-213-1758-1
2Pekárek P., Průchová J.: Pozemkové právo
3Suchánek J.: Nové zemědělské a lesní právo
4Polián M., Správní právo hmotné, Prospektrum 1998
5Pikola P., Hájková I., Správní řád, ISBN 978-80-213-1683-6