EJV02E

Právní úprava podnikání

KPrGarant předmětu: JUDr. Jitka Mráčková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit posluchače s právní úpravou podnikání v ČR a naučit je využívat vhodné právní nástroje pro účely úspěšného podnikání.

Kmenová literatura

1Pelikánová, I.: Obchodní právo I. ASPI, Praha 2005
2Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník – komentář, 11. vydání. C.H.Beck, Praha 2006
3Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy. ASPI, Praha 2006
4Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M.: Občanský zákoník. 10. vydání C.H.Beck, Praha 2006

Doporučená Literatura

1Pelikánová, I.: Obchodní právo I. ASPI, Praha 2005
2Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník – komentář, 11. vydání. C.H.Beck, Praha 2006
3Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy. ASPI, Praha 2006
4Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M.: Občanský zákoník. 10. vydání C.H.Beck, Praha 2006