EJV01E

Základy právních nauk

KPrGarant předmětu: Mgr. Ivana Hájková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Všeobecné znalosti na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty se základy právního řádu ČR. Naučit je orientovat se v právních předpisech.

Kmenová literatura

1Pikola P., Hájková I.,Světlíková D.,štědroň B., Základy práva pro posluchače ČZU v Praze, 2009, ISBN 978-80-213-1758-1
2Zákoník práce
3Ústav ČR
4Zákon o rodině
5Občanský zákoník

Doporučená Literatura

1Pikola P., Hájková I.,Světlíková D.,štědroň B., Základy práva pro posluchače ČZU v Praze, 2009, ISBN 978-80-213-1758-1
2Občanský zákoník
3Zákoník práce
4Zákon o rodině