EHE82E

Sociální politika

KHVGarant předmětu: doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady: základy sociologie, politologie, ekonomie a práva
Popis, cíl a formy výuky:Pochopení sociální politiky jako nezbytné aktivity moderního demokratického státu, směřujícího k naplnění hospodářských a sociálních práv. Význam této politiky pro dosažení a udržení sociálního konsensu. Absolvování kurzu usnadní pochopit problémy při volbě a utváření koncepce sociální politiky v ČR v souvislosti s členstvím v EU. Seminární formou jsou hodnoceny nově vytvářené programy transformující se sociální politiky v ČR s oporou o analýzy aktuálních odborných materiálů připravených pro potřeby výuky.

Kmenová literatura

1Beveridge, W.: Social Insurance and Other Services. London 1942.
2Engliš, K.: Sociální politika. Praha 1916.
3Esping-Andersen, G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism. New Jersey 1990.
4Hudečková, H., Kučerová, E.: Úvod do sociální politiky. ČZU, Praha 2003.
5Kolektiv: Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha 2001.
6Konopásek, Z.: Estetika sociálního státu. Praha 1999.
7Krebs, V., Durdisová, J.: Sociální politika. Praha 2002.
8Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha 1998.
9Marienthal. The Sociography of an Unemployed Community. 1974.
10Murray, Ch.: Příliš mnoho dobra. Praha 1998.
11Potůček, M.: Sociální politika. Praha 1995.
12Weber, M.: The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. London 1976.

Doporučená Literatura

1Giddens, A.: Sociologie. Praha 1999.
2Hudečková, H., Kučerová, E.: Úvod do sociální politiky. ČZU, Praha 2003.
3Krebs, V. a kol.: Sociální politika. Praha 2005.
4Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha 1998.
5Potůček, M.: Sociální politika. Praha 1995.
6Tomeš, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha 2001.
7Večeřa, M.: Sociální stát -- východiska a přístupy. Praha 1996.