EHV57E

Sociologie venkova a zemědělství

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:všeobecný přehled (historie, ekonomie, filosofie)
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o sociologii, o způsobu sociologického myšlení a jeho významu pro praktický každodenní i odborný život a to především v oblasti zemědělství a na venkově. Proto jsou studenti vedeni k pochopení postavení venkova a zemědělství v soudobé společnosti, jsou jim přiblíženy sociální jevy a procesy probíhající na českém venkově a v zemědělství v nedávné minulosti, současnosti a s ohledem na budoucnost (kolektivizace, urbanizace, globalizace). Tyto záležitosti jsou též zasazeny do problematiky rozvoje venkova, tak jak je chápána v ČR a v EU. Formy výuky spočívají v přednáškách, které mají interaktivní charakter, a v domácí přípravě studentů ke zkoušce. .

Kmenová literatura

1Berger, P. L. 1991. Pozvání do sociologie. Praha: FMO.
2Bláha, I. A. 1925. Sociologie sedláka a dělníka. Praha.
3Bonnano, Alessandro, Lawerence Busch, William Friedland, Lourdes Gouveia, and Enzo Mingione. 1994, From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas.
4Buttel, F., Newby H. (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co.
5Rambaud, Placide. 1969. Société rurale et urbanisation. Paris: Éditions du Seuil.

Doporučená Literatura

1Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1995.
2Giddens, A. 1999. Sociologie. Argo.Bláha, I. A.: Sociologie sedláka a dělníka. Praha 1925.
3Hudečková, H., Lošťák, M. 1995. Sociologie I (Úvod do sociologie a sociologie venkova). Praha PEF ČZU.
4Hudečková, H., Lošťák, M. 1998. Sociologie II. Praha: PEF ČZU
5Hudečková, H., Lošťák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: PEF ČZU
6Majerová, Va kol. 2000. Sociologie venkova a zemědělství. Praha: PEF ČZU.