EJZ02Z

Základy práva

KPrGarant předmětu: Mgr. Ivana Hájková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty se základy právního řádu ČR. Získat informace o základní orientaci v právním řádu ČR.

Kmenová literatura

1Havránek a kol. : Teorie práva, Brno 1998
2Ústava ČR
3Občanský zákoník
4Zákoník práce

Doporučená Literatura

1Základy práva pro posluchače ČZU v Praze
2Občanský zákoník
3Ústava ČR
4Zákoník práce