EEEUE5

Ekonomika světového hospodářství VSRR Sezimovo Ústí - Tábor

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování světového hospodářství včetně sepětí s tzv. globálními problémy.
Přednášky, konzultace, individuální projekty.

Kmenová literatura

1Kunešová, H., Cihelková E.,: Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy, C.H.Beck, Praha 2006, 320 s.
2Cihelková E. a kol.: Nový regionalismus, C.H.Beck, Praha 2007, 384 s.
3Cihelková, E. a kol: Světová ekonomika - obecné trendy rozvoje, C.H.Beck, Praha 2009, 320 s.
4Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika – regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
5Jeníček, V.: Vyvážený rozvoj - na globální a regionální úrovni, C.H.Beck, Praha 2010, 150 s.
6Jeníček, V.: Globální problémy světa v ekonomických souvislostech, C.H.Beck, Praha 2010, 352 s.
7Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha, 1999
8Kolektiv KSE VŠE Praha: Proměny světové ekonomiky a Česká republika, Nakl. Máchova kraje, 1996
9Faltus, J., Průcha, V. Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20.století, Praha: VŠE Praha, 1999, 194 s.,
10World Bank Atlas, World Bank, Washington
11Encyklopedie Zeměpis světa, Praha, Columbus, 1994

Doporučená Literatura

1Kuna, Z.: Demografický a potravinový problém světa, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2010, 340 s.
2Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, ČZU-PEF, Praha, 2010, 132 s.
3Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H.Beck, 2003
4Boháčková I, Jeníček V, Svatoš M: Evropská integrace, Credit, Prague, 2003
5Statistical Yearbook, UN
6International Trade Statistics Yearbook, UN