EJZ73E

Správní právo Ekol2

KPrGarant předmětu: JUDr. Jana Borská, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámení studentů se základy správního práva, organizací a činností veřejné správy a procesními normami správního práva s tím, že student by se měl po absolvování zkoušky orientovat v nejzákladnějších teoretických postulátech správního práva a mít schopnost nacházet a odvodit si praktická východiska v situacích, v nichž se ve svém zaměstnání nebo podnikání může setkat

Kmenová literatura

1Ústavní systém České republiky - Gerlach, Hřebejk, Zoubek, ISBN Praha 1999
2Správní řád

Doporučená Literatura

1Ústavní systém České republiky - Gerlach, Hřebejk, Zoubek, ISBN Praha 1999
2Správní řád