EUE09E

Certifikace potravin

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá hlavními zásadami potravinové politiky a souvisejících předpisů v ČR a EU, jejich aplikací v praxi včetně certifikace potravin, prokazování a certifikace shody.
Cílem je poskytnout teoretické i praktické znalosti k pochopení současné aplikace platných předpisů pro produkci a prodej potravin se zaměřením na systémy řízení a kontroly jakosti a nezávadnosti potravin a jejich certifikace pro podmínky vnitřního i zahraničního obchodu.

Kmenová literatura

1Zákon č. 110/1997 Sb. v novelizovaném znění o potravinách a tabákových výrobcích
2Zákon č. 336/97 Sb. o potravinách pro zvláštní výživu v aktuálním znění
3Zákon č. 107/2001 Sb. o požadavcích na stravovací služby v aktuálním znění
4Zákon č. 452/2001 Sb. o označení původu a zeměpisných označení
5Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění

Doporučená Literatura

1Kovářová, K.: Certifikace potravin, Praha 2010