EJEK4E

Veřejné a soukromé právo - VSRRKN

KPrGarant předmětu: JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem

Kmenová literatura


Doporučená Literatura