EJEL4E

Veřejné a soukromé právo - VSRRLN

KPrGarant předmětu: JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty s problematikou veřejného a soukromého práva a vybavit absolventy základními znalostmi z jednotlivých právních odvětví.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura