DE0001

Informační management

KIIGarant předmětu: prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:absolvent magisterského studia oboru Informatika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem studia je seznámit studenty s objektovým přístupem tvorby informačních systémů, typy životních cyklů a jejich kritickým posouzením z hlediska vhodnosti podle charakteru aplikační domény, nástroji pro jednoznačnou komunikaci a dokumentaci datového, funkčního a dynamického modelu a se způsoby řízení projektu IS. Důraz je kladen na modelování dynamických vlastností systému a souvislostí jednotlivých typů modelů. Výuka má formu seminářů a konzultací, které vedou studenty při studiu vyučované látky a při zpracování projektu.

Kmenová literatura

1J. Vlček: Metody systémového inženýrství. Praha, SNTL 1984, ISBN 04-336-84
2J Martin, James J. Odell: Object oriented methods. Prentice Hall 1995.
3J. Rambough: Object oriented modeling and design. Prentice Hall 1991.
4I. Vrana, J. Búřil, A. Černý: Methods for building university information system. VUTIUM, Brno, 2001
5B.J.Cox: Object oriented programming. Addison-Wesley 1987, ISBN 0-201-10393-1

Doporučená Literatura

1J. Vlček: Metody systémového inženýrství. Praha, SNTL 1984, ISBN 04-336-84
2J Martin, James J. Odell: Object oriented methods. Prentice Hall 1995.
3J. Rambough: Object oriented modeling and design. Prentice Hall 1991.
4I. Vrana, J. Búřil, A. Černý: Methods for building university information system. VUTIUM, Brno, 2001
5B.J.Cox: Object oriented programming. Addison-Wesley 1987, ISBN 0-201-10393-1