DXXX

Teoretické otázky informatiky

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Mgr. úroveň znalostí, dovedností a kompetncí. Schopnost samostudia.e
Popis, cíl a formy výuky:Cíl: Získat hluboké znalosti, dovednosti a komopetence v oblasti teoretických základů informatiky potřebné pro vědecký výzkum v oblasti zaměření doktorské disertace.
Forma výuky závisí na konkrétníím zaměření doktoranda a spočívá především v kontrolovaném samostudiu aktuálních vědeckých publikací (monografií a článků).

Kmenová literatura

1Vaníček, J.; Papík, M.; Pergl, R. a Vaníček, T.: Teoretické základy informatiky, Kernberg Publ., Praha, 2007, 432 stran, ISBN 978-80-903962-4-1
2Sochor, A.: Klasická matematická logika, Karolinum, Praha, 2001, 404 stran, ISBN 80-246-0218-
3Balcar, B. a Štěpánek, P.: Teorie množin, Academia, Praha, 2000, 462 stran, ISBN 80-200-0470-X
4Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002, 258stran,ISBN 80-200-0990-6
5Hájek, P.: Methamatematics of Fuzzy Logic, Kluwer Academic Publihers, Gortrecht, 1998, 297 pages, ISBN 0-7923-5238-6
6Čečkin, A.V.: Matematiceskaja informatika, Nauka, Moskva, 1991, 416 stran, ISBN 5-02-014136-4 (rusky)
7Kozen, D.C.: The design and analysis of algorithms, Springel Verlag, New York, Berlin, 1991, 324 pages, ISBN 3-540-997082-6

Doporučená Literatura

1Individuální na základě zaměření disertace