DYYY

Matematická teorie výpočtu

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Mgr. úroveň znalostí, dovedností a kompetencí. Schopnost samostudia.
Popis, cíl a formy výuky:Cíl: Získat hluboké znalosti, dovednosti a komopetence v oblasti teorie algoritmů a výpočtů, potřebné pro vědecký výzkum v oblasti zaměření doktorské disertace.
Forma výuky závisí na konkrétníím zaměření doktoranda a spočívá především v kontrolovaném samostudiu aktuálních vědeckých publikací (monografií a článků).

Kmenová literatura

1Davis, M.D.; Sigal, R.and Weyuker, E.J.: Computability, Complexity, and Languages. Fundamrntals of Theoretical Computer Science, second edition,Elsevier Science, Morgan Kaufmann
2Hopcroft, J.E. and Ullman, J.D.: Formal languages anf their relations to automata, Addison Wesley Publ. Comp., Reading Mass., slovenský překlad Formálné jazyky a automaty, (pře
3Vaníček, J.; Papík, M.; Pergl, R. a Vaníček, T.: Teoretické základy informatiky, Kernberg Publ., Praha, 2007, 432 stran, ISBN 978-80-903962-4-1

Doporučená Literatura

1Individuální na základě zaměření disertace