DZZZ

Hodnocení a měření kvality informačních systémů a procesů

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Mgr. úroveň znalostí, dovedností a kompetencí. Schopnost samostudia
Popis, cíl a formy výuky:Cíl: Získat hluboké znalosti, dovednosti a komopetence v oblasti softwarovéhio inženýrství, kritického posuzování kvality a manageementu kvality v oblasti informatiky, potřebné pro vědecký výzkum v této oblasti.
Forma výuky závisí na konkrétníím zaměření doktoranda a spočívá především v kontrolovaném samostudiu aktuálních vědeckých publikací a návrhů mezinárodních technických norem v dané oblasti.

Kmenová literatura

1Krantz, D.H.; Luce, D.R.; Suppers, P. and Tversky, A: Foundation of Measurement Academic Press, San Diego: Vol. 1: Additive and poynomial Representation, 1971,
2Krantz, D.H.; Luce, D.R.; Suppers, P. and Tversky, A: Foundation of Measurement Academic Press, San Diego: Vol. 2. Threshold and Probabilistic Representation, 1989
3Krantz, D.H.; Luce, D.R.; Suppers, P. and Tversky, A: Foundation of Measurement Academic Press, San Diego: Vol. 3: Representation, Axiomatization and Invariance, 1990
4Roberts, F.S.: Mesurement Theory with Applications to Deciosionmaking, Utility, and the Social Sciences, Addiso Wesley Publ. Comp., Reading, Mass., 1973
5Zuse, H.: Software Complexity - Measures and Methods, Walter de Gruyer, Berlin . New York, 1991

Doporučená Literatura

1Individuální na základě zaměření disertace