D

Kvantitativní metody a modelové systémy

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu „Kvantitativní metody a modelování“ je seznámit doktorandy nejenom stručně s vývojem, ale též se současným stavem a perspektivními možnostmi metod kvantitativně orientované systémové analýzy a modelování v oblasti rozhodovacích procesů. Kurs obsahuje následující klíčové oblasti problematiky:
implementace základních metodologií systémové analýzy;
souhrnný přehled aktuálních metod operačního výzkumu;
modelové formy aplikace rozhodujících ekonomicko matematických metod;
příklady teoretických přístupů ke komplexním prognostickým modelům, Intervalově orientovaným grafickým modelům, komplexním simulátorům atd.;
základy modelově informačních systémů a jejich vývojové formy;
teoretické problémy modelových kvantifikací rozhodovacích procesů

Výuka probíhá formou seminářů

Kmenová literatura

1Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada Publishing, a.s., 2003, ISBN 80-247-04218.
2Hušek, R. a kol.: Ekonometrické modely řízení a plánování, SNTL, 1987.
3Churchman, C.W., Russell, L., Arnoff, E.L.: Úvod do operačního výskumu, Nakl Alfa, Bratislava, 1968.
4Jablonský, J.: Operační výzkum . Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Profesion Publishing, 2002, ISBN 80-86419428.
5Merunka, V.: Datové modelování, Sloha Publishing, 2006, ISBN 80-86851-540
6Vaníček, J. a kol.: Teoretické základy informatiky, Sloha Publishing, 2007.
7Vrana, I., Richta, K.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, Grada Publishing, (2005), ISBN 80-247-1103-6.
8Získal, J., Švasta, J., Brožová, H.: Systémová analýza a modelování, Skripta PEF ČZU, 2000, ISBN 80-213-05884.

Doporučená Literatura

1Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada Publishing, a.s., 2003, ISBN 80-247-04218.
2Jablonský, J.: Operační výzkum . Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Profesion Publishing, 2002, ISBN 80-86419428.
3Merunka, V.: Datové modelování, Sloha Publishing, 2006, ISBN 80-86851-540
4Vaníček, J. a kol.: Teoretické základy informatiky, Sloha Publishing, 2007.
5Vrana, I., Richta, K.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, Grada Publishing, (2005), ISBN 80-247-1103-6.