EJA08E

Základy práva

KPrGarant předmětu: JUDr. Jana Borská, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:znalosti na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základy právního řádu ČR. Naučit je orientovat se v právních předpisech.

Kmenová literatura

1Damohorský, M. a kol., Právo ŽP - 2. vyd., dopl. vydání - Praha - C.H.Beck, 2007 - 599 s. - ISBN 80 -7179-747-2
2Pekárek, M.a kol., MU v Brně, PRF - edice učebnicb č. 377 - Právo ŽP - 2. díl - 2006 - 380s. ISBN 80-210-3978-7
3Pekárek, M.a kol., edice učebnic č. 390 - Právo ŽP - 3. díl - Brno - 207 - 328s. - ISBN 978-80-210-4299-5
4Pekárek, M.a kol., Právo ŽP - 1.díl - je v tisku
5Správní řád 500/2004 Sb.
6Pekárek P., Průchová J.: Pozemkové právo
7Suchánek J.: Nové zemědělské a lesní právo
8Damohorský, Smolek: Zemědělské právo
9Katastr nemovitostí a zeměměřičství, práv. předpisy dle stavu k 30.4.2011

Doporučená Literatura

1Základy práva pro posluchače ČZU v Praze, ISBN 978-80-213-1758-1
2Občanský zákoník
3Obchodní zákoník
4Zákoník práce