ERA17E

Regionální správa a samospráva FAPPZ

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět Regionální správa a samospráva pomáhá osvojení si znalostí a metod, které umožní studentům lépe zvládat proces odvozování osobních cílů, využívání příležitostí k osobnímu růstu (viz capacity building) a orientaci v rolích (viz mobility) v rámci výběrových řízení (viz programming), vypsaných regionální správou a samosprávou (viz public initiative), či organizace (viz public private partnership).
Cílem předmětu je pak osvojení si dovedností v:
1.Dodržování termínů, předcházení konfliktům, stanovování si cílů, podmiňujících roli jednotlivce ve skupině,
2.Vnímání nových hodnot, procesů a jejich důsledků,
3.Poznávání podnětů, využívání zvláštností projektového cyklu a potenciálu prostředí pro pozitivní změny,
4.Hodnocení postupu zpracování projektu a přijatelnosti výstupu skupinou nebo sebehodnocení při hraní rolí.

Kmenová literatura

1KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Mc GRAW HILL 1993. ISBN 0-07-35552-5
2KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
3MAŘÍK, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., LEŽANSKÝ, J.: Umělá inteligence (4). Academia, 2003. ISBN 80-200-1044-0
4LINHART, Z.: Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7
5LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1
6VÝMOLA, J. Experimentální koaliční hry. Dům techniky ČSVTS, Praha 1985.
7MORGAN, G. Images of Organization. Sage Publications, Beverly Hills, 1986.
8LINHART, Z., SKOŘEPA, L., HES, A.: Marketing vědy. Kernberg Publishing 2010. ISBN 978-80-87168-15-8
9REEP, F, VAN DEN HEUV, P. About ananlogue life in digital World: How cyber commotion impacts you business’ and private life. Inholland University, 2005. ISBN 90-77812-10-05
10VANÍČEK, J.: Měření a hodnocení jakosti informačních systémů. ČZU Praha 2004. ISBN 80-213-1206-8
11GUIZZARDI, G., HERRE, H., WAGNER, G. On the General Ontological Foundations of Conceptual Modelling. (http://www.informatik.tu-cottbus.de/~gwagner,4.5.2007)
12MAŘÍK, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., LEŽANSKÝ, J. Umělá inteligence (4). Academia, 2003. ISBN 80-200-1044-0.
13MISES, L. Lidské jednání: Pojednání o ekonomii. Liberální institut Praha 2006. ISBN 80-86389-45-6.
14HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G., J. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, 2006. ISBN 80-86131-70-X

Doporučená Literatura

1DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Universita Karlova, Vydavatelství Karolinum. Praha 1993. ISBN 80-7066-822-9.
2STRYJAN, Y., LINHART, Z. Co-operatives in the Transformation of Czech Agriculture: Problems and Prospects. Plunkett Foundation
3DIANOUX, C., LINHART, Z., KETTNEROVÁ, J. Impact of nudity in advertisements. Vinna University of Economics 2007. ISBN 978-
4LEE, M.in BURGOYNE,J., REYNOLDS,M. Management Learning. The Developmental Approach: A Critical Recosideration Approach. Sage Publications, 1997. ISBN 0-8039-7643-7.
5POLÁK, J., MERUNKA, V., CARDA, A.(2003): Umění systémového návrhu: Grada Publishing a.s. Praha. ISBN 80-247-0424-2
6DIANOUX, C., KETTNEROVÁ, J., LINHART, Z.: Advertising in Czech and French Magazines, 2007. Journal of Euromarketing, volume 16, numbers1/2. Print ISSN 1049-6483, electronic ISSN 15
7LINHART, Z. Osvojování expertní znalosti podřízenými a nadřízenými, 2006, ISBN 80-213-1531-8, Praha, In:Agrární perspektivy XV.