KOPIE - Design strojů a zařízení v agropotravinářském komplexu

KZSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními přístupy designu strojů a zařízení, rozvinout tvůrčí myšlení a kreativitu,
a dát prostor k seberealizaci při konstrukci nových strojů a zařízení. Posluchači se naučí ovládat moderní 3D CAD software určený primárně pro návrh a design strojírenských konstrukcí.

Předmět je rozdělen na dvě stěžejní části. První část se zabývá průmyslovým designem. Přednášky o zásadách designu a konstrukčních přístupech jsou proloženy přednáškami a diskuzemi s českými designéry. Druhá část předmětu se zabývá problematikou počítačového designu a konstruování. Posluchači se seznámí s moderními nástroji pro tvorbu designu a naučí se používat příslušný 3D CAD software. V rámci této části budou pracovat na vlastním návrhu stroje nebo zařízení a výsledné zdařilé projekty se mohou zúčastnit designérské soutěže. Pro tuto práci budou studenti využívat vyučovaný 3D CAD software a to nejen ve škole, ale i doma, což je dle licence možné. Pro talentované osobnosti je zajištěn individuální studijní program.

Kmenová literatura

1EASTMAN, C., McCRACKEN, M., NEWSTETTER, W.: DESIGN KNOWING AND LEARNING: Cognition in Design Education, Elsevier 2001, ISBN 0-08-043868-7
1Computer-Aided Design. Elsevier, ISSN 0010-4485.
2Design Studies, Elsevier. ISSN 0142-694X.
2CATHER, H., MORRIS, R., PHILIP, M., ROSE, C.: DESIGN ENGINEERING, Butterworth-Heineman 2001, ISBN 0-7506-5211-X,
3POLI, C.: DESIGN FOR MANUFACTURING: A Structured Approach, Butterworth-Heineman 2001, ISBN 0-7506-7341-9
3CHUNDELA L.: Ergonomie. ČVUT, Praha 2001, ISBN 80-01-02301-X.
4KUTZ, M.: ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS MECHANICAL DESIGN, John Wiley & Sons, Inc. 2007, ISBN 978-0-471-72636-4
5DIMAROGONAS, A., D.: MACHINE DESIGN: A Cad Approach, John Wiley & Sons, Inc. 2001, ISBN 0-471-315228-1
6CHUNDELA, L.: ERGONOMIE, ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03802-4

Doporučená Literatura

1RUSIŇÁK, M.: Solid Edge V18. Ing. Miroslav Rusiňák s.r.o., 2006, ISBN 80-239-7142-5.
1RUSIŇÁK, M.: Solid Edge V18. Ing. Miroslav Rusiňák s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-239-7142-5.
2CHUNDELA, L.: ERGONOMIE, ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03802-4
3CHUNDELA, L.: STROJÍRENSKÁ ERGONOMIE - Příklady, ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03801-7
4BEISERT, F.: LEARNING DESIGN WITH ALIAS STUDIOTOOLS, Allias System Corp. 2005, ISBN 1-897177-14-3