DTFX44Y

Teorie technologických systémů

KZSGarant předmětu: prof. Dr. Ing. František Kumhála

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Absolvent magisterského studia univerzity technického zaměření s dobrými znalostmi matematiky a fyziky.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty DSP s teorií technologických systémů ve výrobě potravin tak, aby jejich znalost mohla být využita při vývoji a použití těchto systémů. Předmět se zabývá teorií funkce technologických výrobních systémů, jejich navrhováním a případným výzkumem. Předmět je rozdělen do dvou základních částí. První část se zabývá principy a postupy při technickém experimentu a druhá část se zabývá prohlubováním teoretických znalostí principů práce technologických systémů běžně používaných při výrobě a zpracování potravin.

Kmenová literatura

1SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan 1993, 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.
2STOUT, B. A. et al.: CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Vol. III, Plant Production Engineering. ASAE, Michigan 1999, 632 pp., ISBN 1-892769-02-6.
3PERSSON, S.: Mechanics of cutting plant materials. ASAE Michigan 1987, 288 pp., ISBN 0-916150-86-0.
4WERNNER, L., - ESTLER, M. : Allgemeine Landtechnik. Skriptum. Ladvirtschaftliche Universität Bonn, 1994, 186 s.
5STIESS, M.: Mechanische der fahrenstechnik 1. Springer - Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1992, 350 pp., ISBN 3-540-55778-4.
6KEEY, R. B.: Drying of Loose and Particulate Materials. Hemisphere Publishing Corporation, New York, 1992, 504 pp., ISBN 0-89116-878-8.
7MALOUN, J.: Technologická zařízení a hlavní procesy při výrobě krmiv. ČZU v Praze, Technická fakulta, 2001, 201 s., ISBN 80-213-0783-8

Doporučená Literatura

1SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan 1993, 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.
2STOUT, B. A. et al.: CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Vol. III, Plant Production Engineering. ASAE, Michigan 1999, 632 pp., ISBN 1-892769-02-6.
3PERSSON, S.: Mechanics of cutting plant materials. ASAE Michigan 1987, 288 pp., ISBN 0-916150-86-0.
4KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P., MAŠEK, J., KVÍZ, Z., HONZÍK, I.: Zemědělská technika – stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, 2007. 426 s. ISBN 978-80-2
5KEEY, R. B.: Drying of Loose and Particulate Materials. Hemisphere Publishing Corporation, New York, 1992, 504 pp., ISBN 0-89116-878-8.