TFT85E_

Stroje a technologie v rostlinné produkci

KZSGarant předmětu: prof. Dr. Ing. František Kumhála

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:pěstování rostlin,traktory a dopravní prostředky
Popis, cíl a formy výuky:Výuka vychází z biologické podstaty rostlinné produkce, orientuje se na parametry a porovnání strojů a hodnotí vliv různých činitelů na kvalitu práce.
Cílem předmětu je získat inženýrské znalosti o technologiích a strojích pro pěstování a sklizeň vybraných zemědělských plodin a sestavování strojů do souprav.

Kmenová literatura

1STOUT, B.A. et al.: CIGR Handbook of Agr. Engineering. Vol. III. ASAE, St. Joseph USA, 1999, 632 pp. ISBN 1-892769-02-6.
2SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan, 1993. 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.
3MATTHEWS, G.A.: Pesticide Application Methods. Blackwell Science, Oxford GB, 2000, 432 pp. ISBN 0-632-05473-5.
4RYBKA, A., ŠŤASTNÝ, M.: Precizní zemědělství. ÚZPI, Praha, 1999, 52 s. ISBN 80-7271-038-9.
5KUMHÁLA, F. et al.: Zemědělská technika-stroje a technologie v rostlinné produkci. ČZU v Praze v nakladatelství Powerprint, 2007, 438 s., ISBN 978-80-213-1701-7

Doporučená Literatura

1BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K.: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU, Praha, 2001, 147 s. ISBN 80-213-0738-2.
2HŮLA, J., ABRHAM, Z., BAUER, F.: Zpracování půdy. Brázda s.r.o., Praha, 1997, 144 s. ISBN 80-209-0265-1.
3ROH, J., KUMHÁLA, F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. Credit, Praha, 2000, 296 s. ISBN 80-213-0614-9.
4PASTOREK, Z. et al.: Technologické systémy rostlinné výroby. VÚZT, Praha, 2002, 95 s. ISBN 80-238-9956-2.
5KUMHÁLA, F. et al.: Zemědělská technika-stroje a technologie v rostlinné produkci. ČZU v Praze v nakladatelství Powerprint, 2007, 438 s., ISBN 978-80-213-1701-7