TFA02E_

Mechanizace rostlinné výroby

KZSGarant předmětu: prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základní znalosti o mechanizaci rostlinné výroby
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je rozvinout znalosti získané v bakalářském studiu a získat informace o užití mechanizačních prostředků v technologiích pěstování a sklizně hlavních plodin. Pozornost je zaměřena na variantní pěstitelské technologie s důrazem na ekologické přínosy a ekonomickou přijatelnost. Přednášky jsou zaměřeny na principy mechanizovaných pracovních postupů v rostlinné výrobě, cvičení na zajišťování pracovních operací technikou a na projektování mechanizovaných pracovních postupů.

Kmenová literatura

1STOUT, B.A. et al.: CIGR Handbook of Agr. Engineering. Vol. III. ASAE, St. Joseph USA, 1999, 632 pp. ISBN 1-892769-02-6
2JANEČEK, M. et al.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. ISV Praha, 2002, 201 s. ISBN 85866-85-8
3TITI, E. A. et al.: Soil Tillage in Agroecosystems. CRC press, USA, 2002, 367 pp. ISBN 0-8493-1228-0
4RYBKA, A., ŠŤASTNÝ, M.: Precizní zemědělství. ÚZPI, Praha, 1999, 52 s. ISBN 80-7271-038-9
5KOVAŘÍČEK, P., ABRHAM, Z., HŮLA, J., VLÁŠKOVÁ, M.: Strojní linky pro hnojení. VÚZT, Praha, 2005, 86 s.

Doporučená Literatura

1HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B. et al.: Minimalizace zpracování půdy. Praha, Profi Press, 2008, 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1
2KUMHÁLA, F. et al.: Zemědělská technika-stroje a technologie v rostlinné produkci. ČZU v Praze v nakladatelství Powerprint, 2007, 438 s., ISBN 978-80-213-1701-7
3KAVKA, M. et al.: Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha, ÚZEI 2003, 355 s. ISBN 80-7271-135-0
4KAVKA, M. et al.: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu. Praha, ÚZEI 2003, 340 s. ISBN 80-7271-136-9