ERT71E

Ekonomika silniční a městské dopravy - TF KS

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy obecné ekonomie a managementu
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je výklad základních poznatků z ekonomiky, organizace a řízení silniční a městské dopravy. V předmětu získají studenti přehled o ekonomických ukazatelích v podmínkách vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Na cvičení řeší studenti praktické příklady z výpočtu ekonomických ukazatelů v dopravě.

Kmenová literatura

1DUCHOŇ, B. Ekonomika dopravy. Praha: ČVUT, 1999. ISBN 80-01-02014-2
2EISLER, J. Úvod do ekonomiky dopravy. Praha: Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-54-X
3HOBZA, M. Ekonomika podniku dopravy. Praha, VŠE 1994. ISBN 80-7079-268-X
4ŠTŮSEK, J. Řízení dopravy. Praha: ČZU 2002. ISBN 80-213-0923-7
5ŠTŮSEK, J. Základy marketingu v dopravě. Praha: ČZU, 2002. ISBN 80-213-0905-9
6ŠTŮSEK, J. Logistický management. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1259-9

Doporučená Literatura

1EISLER, J. Úvod do ekonomiky dopravy. Praha: Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-54-X
2EZROVÁ, M. Ekonomika podniku dopravy. Praha: VŠE 1998.
3HOBZA, M. Ekonomika podniku dopravy. Praha, VŠE 1994. ISBN 80-7079-268-X
4NOVÁK, R. Mezinárodní přeprava a zasilatelství I. a II.Praha:VŠE 1996.ISBN 80-7079-667-7
5ŠKOPOVÁ, V. Pojistné právo. Praha: VŠE 1997. ISBN 80-7079-488-7
6ŠTŮSEK, J. Řízení dopravy. Praha: ČZU 2002. ISBN 80-213-0923-7
7ŠTŮSEK, J. Základy marketingu v dopravě. Praha: ČZU 2002. ISBN 80-213-0905-9