ERT78E

Teorie řízení TF KS

KRGarant předmětu: Ing. Josef Kříž, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 9.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Matematika, Obecná ekonomie, Psychologie, Informatika
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si základů manažerské teorie a praxe efektivního řízení podnikatelských subjektů. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, která předpokládají aktivní participaci studentů ve všech fázích výukového procesu.

Kmenová literatura

1Tichá, I., Hron, J. : Strategické řízení. Praha: ČZU PEF, 2002.
2Palán, J. F. et al.: Moderní řízení podniku. Praha: Verlag Dashöfer, 2001.
3Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, 1992.
4Frehr, H.U.: Total Quality Management. Brno: Unis, 1995.
5Hammer, M., Champy, J.: Reengineering - radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1993.
6Grainer, S.: Moderní management – Základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2000.
7Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995.
8Nenadál, J. et al.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 2002.
9Hron, J.: Kybernetika v řízení. Praha: ČZU PEF, 2003.
10Veber, J. a kol.: Podnikání v malé a střední firmě. Praha: VŠE, 1999.
11Kislingerová, E., Neumaierová, I.: Rozbor výkonnosti firmy. Praha: VŠE, 2000.
12Šuleř, O.: Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995.
13Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada, 1996.
14Zadražilová, D., Khelerová, V.: Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1994.
15Baťa, T. J.: Švec pro celý svět. Praha: Melantrich, 1991.

Doporučená Literatura

1Veber, J. a kol.: Management - základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2001.
2Hron, J.: Teorie řízení. Praha: ČZU PEF, 2003.
3Palán, J. F. a kol.: Řízení podnikových změn. Praha: ČZU PEF, 2003.
4Donnelly, J. H., Gibson, J. L., Ivancevich, J. M.: Management. Praha: Grada, 1995.
5Koontz, H., Weihrich, H.: Management. Praha: Management Press, 1995.
6Vodáček, L., Vodáčková, O.: Management. Praha: Management Press, 1999.
7Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management. Olomouc: Rubico, 2001.