EPE05E

Komunikace mezi kulturami (Aplikace v obchodním jednání a vedení lidí)

KPsGarant předmětu: doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:psychologie osobnosti, sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Výuka navazuje na výsledky výzkumů, provedených v posledních letech, které umožnily formulovat konzistentní teorii rozdílů mezi kulturami. Jedním z hlavních představitelů tohoto výzkumného proudu je profesor Hofstede z Maastrichtu (Říšská Limburgská universita), jehož pracím se dostalo širokého mezinárodního uznání. Na jeho koncepci předmět navazuje jak v obsahu, tak i v přístupu k problematice. Navrhovaný předmět je možné považovat za součást odborné přípravy našich studentů na úkoly, se kterými se ve své praxi setkají v souvislosti s integrací České republiky do evropských struktur. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům teoretické poznání podstaty rozdílů mezi kulturami a dovést je k osvojení praktických postupů, které pomáhají zajistit účinnou komunikaci mezi kulturami, a to zejména v oblastech obchodu a vedení lidí. Obchod, management i správa (jak podniková, tak i veřejná) v současném světě překračují národní hranice. Nezřídka pak jsou výsledky v těchto oblastech ovlivněny nedostatky v komunikaci, protože zúčastněné osoby si nerozumějí, a to na úrovni hlubší, než jakou představuje prosté porozumění jazykové.
Metodicky bude výuka předmětu založena na kombinaci klasické přednášky a aktivní práce studentů v seminářích. Část aktivní činnosti studentů bude provedena formou sociálně psychologického výcviku. Součástí předmětu bude též vypracování projektu, který budou studenti zpracovávat ve skupinách.

Kmenová literatura

1Kolman, L. et al. 2003 Cross-cultural Differences in Central Europe. Journal of Managerial Psychology, 18, 1&2, 76-88
2Berry, J. W., 1992: Cross-cultural psychology, Cambridge University Press
3Hofstede, G., 1991: Cultures and organizations, McGraw Hill
4Mole, J., 1990: Mind your manners. The Industrial Society, London ,
5Trompenaars, F., 1997: Riding the waves of culture, Intercultural Management Publishers, London,
6Thomas, A. (1997) Psychologische Bedingungen und Wirkungen internationales Managements – analysiert am Beispiel deutsch-chinesischer Zusammenarbeit. In: J. Engelhard (Ed.) Interkul
7Trompenaars, F., Hampden-Turner, C. (1997) Riding the Waves of Culture. Understanding cultural diversity in business, London: Nicholas Brealey
8Ward, C.; Bochner, S.; Furnham, A. (2001) The Psychology of Culture Shock. Hove: Routledge

Doporučená Literatura

1Berry, J. W., 1992: Cross-cultural psychology, Cambridge University Press
2Hofstede, G., 1991: Cultures and organizations, McGraw Hill
3Hofstede, G., Hofstede, G. J.; 2005: Cultures and organizations, McGraw Hill
4Mole, J., 1990: Mind your manners. The Industrial Society, London ,
5Trompenaars, F., 1997: Riding the waves of culture, Intercultural Management Publishers, London,
6Kolman, L., 2001: Komunikace mezi kulturami