EHL14Z

Sociologie venkova pro LF

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:všeobecný přehled, základní středoškolské znalosti humanitních disciplin
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s teoretickými základy sociologie, základy metod a technik sociologického výzkumu, teoretickými i empirickými poznatky sociologie venkova zemědělství. Studenti tak budou moci lépe pochopit postavení venkova a zemědělství v soudobé společnosti (světové, evropské a národní), pochopit sociální jevy a procesy probíhající na českém venkově a v zemědělství v nedávné minulosti, současnosti a s ohledem na budoucnost. Na základě získaných poznatků a dovedností se studenti naučí orientaci v nejdůležitějších okruzích současné společenské reality venkova a zemědělství. Formy výuky spočívají v před-náškách, skupinových diskusích a aplikacích na praktických příkladech opřených o sociologické teorie a metody, které jsou připraveny pro účely výuky.

Kmenová literatura

1Berger, P.L.: Pozvání do sociologie. Naše vojsko, Praha 1991.
2Bláha, I.A.: Sociologie sedláka a dělníka. Praha 1925.
3Bonnano, Alessandro, Lawerence Busch, William Friedland, Lourdes Gouveia, and Enzo Mingione. 1994, From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas.
4Buttel, Frederick and Newby Howard (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co.
5Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 1995.
6Giddens, Anthony. 1989. Sociology. Polity Press.
7Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. ČZU 1995.
8Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie II. ČZU 1998.
9Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 1997.
10Matějů, P. a kol.: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998.
11Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. UK, Praha 1993.
12Rambaud, Placide. 1969. Société rurale et urbanisation. Paris: Éditions du Seuil.

Doporučená Literatura

1Berger, P.L.: Pozvání do sociologie. Naše vojsko, Praha 1991.
2Bláha, I.A.: Sociologie sedláka a dělníka. Praha 1925.
3Bonnano, Alessandro, Lawerence Busch, William Friedland, Lourdes Gouveia, and Enzo Mingione. 1994, From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas.
4Buttel, Frederick and Newby Howard (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co.
5Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 1995.
6Giddens, Anthony. 1989. Sociology. Polity Press.
7Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. ČZU 1995.
8Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie II. ČZU 1998.
9Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 1997.
10Matějů, P. a kol.: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998.
11Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. UK, Praha 1993.
12Rambaud, Placide. 1969. Société rurale et urbanisation. Paris: Éditions du Seuil.