DEIX05Y

Měření a hodnocení jakosti IS

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout studentům hlubší informace o teorii měření obecně a o možnostech aplikace této teorie na podporu rozhodování v různých oblastech lidské činnosti, speciálně pak na oblast vývoje a volby informačních systémů. Posílit kritické hodnocení trhu informačních technologií a produktů z hlediska potřeb uživatelů.
Převaha výuky bude spočívat v samostatném studiu doktorandů a v presentaci kritické analýzy výsledků studia formou referátů. Studovány budou vybrané části monografií, aktuální časopisecká literatura a pracovní texty návrhů mezinárodních norem a technických zpráv.
Podmínkou pro udělení zápočtu je krátký referát z odborné publikace v angličtině a samostatné zpracování dílčího hodnocení jakosti konkrétního dílčího produktu. Zkouška je ústní a soustředí se na prověření porozumění základních pojmů a vztahů mezi nimi.

Kmenová literatura

1Vaniček, J.: Měření a hodnocení jakosti informačních systémů, ČZU PEF, 1999. 211 s.
2Zuse, H.: Software Complexity. Measures and Methods. de Gruiter Berlin, 1991, 605 p.
3Richta, K a Sochor, J.: Softwarové inženýrství ČVUT FEL Praha, 1998, 229 s.
4Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management press Praha, 1997, 323 s.
5Fenton, N.E. and Pfleeger, S.L.: Software metrics. A Rigorous & practical approach. PWS. Publ. Comp. Boston, 1997
6Lorenz,M. and Kidd., J.: Object-Oriented software metrics. Prentice Hall Object-Oriented Series, Englewood Cliffs, 1994
7Krantz, D.H.; Luce, R.D.; Sippers, P. and Tversky, A.: Foundation of Measurement, Vol. I Additive and Polynomial Representations, Academic Press, San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto, 1971, 584 p.
8Roberts, F.S.: Measurement Theory with Applications to Decisionmaking, Utility and Social Sciences.
9Encyclopaedia of Mathematics and its Applications, Addison -Wesley, London, Amsterdam, Don Mills - Ontario, Sydney, Tokyo, 1971, 420 p.
10Aktuální návrhy mezinárodních norem a technických zpráv
11Aktuální časopisecká literatura

Doporučená Literatura

1Vaniček, J.: Měření a hodnocení jakosti informačních systémů, ČZU PEF, 1999. 211 s.
2Zuse, H.: Software Complexity. Measures and Methods. de Gruiter Berlin, 1991, 605 p.
3Richta, K a Sochor, J.: Softwarové inženýrství ČVUT FEL Praha, 1998, 229 s.
4Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management press Praha, 1997, 323 s.
5Fenton, N.E. and Pfleeger, S.L.: Software metrics. A Rigorous & practical approach. PWS. Publ. Comp. Boston, 1997
6Lorenz,M. and Kidd., J.: Object-Oriented software metrics. Prentice Hall Object-Oriented Series, Englewood Cliffs, 1994
7Krantz, D.H.; Luce, R.D.; Sippers, P. and Tversky, A.: Foundation of Measurement, Vol. I Additive and Polynomial Representations, Academic Press, San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto, 1971, 584 p.
8Roberts, F.S.: Measurement Theory with Applications to Decisionmaking, Utility and Social Sciences.
9Encyclopaedia of Mathematics and its Applications, Addison -Wesley, London, Amsterdam, Don Mills - Ontario, Sydney, Tokyo, 1971, 420 p.
10Aktuální návrhy mezinárodních norem a technických zpráv
11Aktuální časopisecká literatura