ERE41E

Interní audit a controlling v řízení PaE

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Teorie řízení, Ekonomika podniků,Obecná ekonomie, Informatika I.,II., Účetnictví I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky předmětu je získání a osvojení základních znalostí z oblasti moderních nástrojů řízení a vývojových trendů v řízení, orientovaných na interní audit a controlling. Ucelený soubor poznatků představuje základ pro studium navazujících předmětů zejména z oblasti strategického managementu, včetně plánování a rozhodování i finančního řízení podniků.
Základní formou výuky jsou přednášky, cvičení v PC laboratoři a semináře. V rámci cvičení jsou využívány běžné uživatelské i specializované výpočetní programy. Studenti jsou metodicky vedeni při získávání a zpracování podkladů pro tvorbu samostatných diskusních příspěvků a skupinové projektové studie. Semináře k vybraným tématickým okruhům probíhají za účasti externích specialistů v oboru.

Kmenová literatura

1Vollmuth, J.H.: Controlling - Nový nástroj řízení. PROFESS CONSULTING s.r.o.,Praha, 1998
2Vollmuth,J.H. : Nástroje controllingu od A do Z. PROFESS CONSULTING s.r.o.,Praha, 1998
3Freiberg,F.: Finanční controlling, Koncepce finanční stability firmy. MANAGEMENT PRESS, Praha, 1996
4Eschenbach,R. a kol.: Controlling. ASPI publishing, Praha,2000
5Steinöcker,R.: Strategický controlling. BaBtext, s.r.o., Praha, 1992
6Vysušil,J., Kegler,L.: Controlling 2000 n. 2001. PROFFES CONSULTING s.r.o.,Praha 2000 n. 2001
7Vysušil,J., Kavan,M.: Controllingové integrační metody. MONTANEX, a.s., Ostrava,1999
8Fibírová,J.: Reporting, moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. GRADA Publishing,s.r.o., Praha,2001
9Ogerová,B.; Fibírová,J.: Řízení nákladů, HZ Editio, Praha, 1998
10Macík,K.: Kalkulace nákladů – základ podnikového controllingu. MONTANEX, a.s., Ostrava,1999
11Král,B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví. Nakladatelství PROSPEKTRUM, Praha, 1997
12Lazar,J.: Manažetské účetnictví – kontrola a řízení nákladů v praxi. GRADA Publishing, s.r.o., Praha,2000
13Sekerka,B.: Matematické a statistické metody v controllingu. PROFFES CONSULTING,
14Dvořáček,J.: Interní audit a kontrola. C.H.BECK, Praha, 2000

Doporučená Literatura

1Reichmann,T.: Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten.Verlag Franz Vahlen,GmbH. München,2001
2Lyková,J.: Marketingový audit a kontrola. Grada Publishing, Praha, 2000
3Freiberg,F.: Finanční controlling, Koncepce finanční stability firmy. MANAGEMENT PRESS, Praha, 1996
4Nenadál,J.: Měření v systémech managementu jakosti. MANAGEMENT PRESS. Praha, 2001
5Jílek,J.: Finanční rizika. Grada Publishing,s.r.o., Praha, 2000
6Lazar,J.: Manažerské účetnictví – kontrola a řízení nákladů v praxi. GRADA Publishing, s.r.o.Praha,2000
7Sekerka,B.: Matematické a statistické metody v controllingu. PROFFES CONSULTING,s.r.o..Praha,2000