ENE16Z

Sociálně-ekonomická prognostika a futurologie

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:0
Popis, cíl a formy výuky:Na základě znalostí principů ekonomie a statistického zpracování historických dat seznámit s možnostmi prognózování vývoje sociálních a ekonomických veličin.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura

1Holman, R.: Ekonomie, C. H. Beck, Praha, 1999
2Petrášek, F.: Základy hospodářské prognostiky, VŠE, Praha, 1997
3Ridley, M.: Původ ctnosti: o evolučních základech a zákonitostech nesobeckého chování člověka, Portal, Praha, 2000
4Soukupová, J. a kol.: Mikroekonomie pro inženýrské studium, VŠE, Praha, 1995
5Tofler, A.: Šok z budoucnosti, Práce, Praha, 1992
6Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a prognóza, VŠE, Praha, 1999