ENE17Z

Teorie veřejného sektoru

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:0
Popis, cíl a formy výuky:Na základě znalostí principů ekonomie objasnit základní parametry fungování politických a byrokratických struktur.

Kmenová literatura

1Armentano, D.: Proč odstranit protimonopolní zákonodárství, LI, Praha, 2000
2Bastiat, F.: Co je vidět a co není vidět, LI, Praha, 1998
3Friedman, M.: Kapitalismus a svoboda, H&H, Praha, 1994
4Friedman, M., Friedmanová, R.: Svoboda volby, LI, Praha, 1992
5Hayek, F.A.: Cesta do otroctví, Academia, Praha, 1990
6Hazlitt, H.: Ekonomie v jedné lekci, Megaprint, Praha, 1999
7Mises, L.: Liberalismus, Ekopress, Praha, 1999
8Šíma, J. (ed.): Právo a obrana jako zboží na trhu, Megaprint, Praha, 1999
9Šíma, J. (ed.): Roger Douglas – tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století, LI, Praha, 1999

Doporučená Literatura

1Buchanan, J.: Konstituce ekonomické politiky, v: Nobelova cena za ekonomii, Academia, Praha, 1993
2Hayek, F.A.: Troufalé zdání znalosti, v: Nobelova cena za ekonomii, Academia, Praha, 1993
3Robert Holman: Dějiny ekonomického myšlení, C. H. Beck, Praha, 1998
4Robert Holman: Ekonomie, C. H. Beck, Praha, 1999
5Parkinson, C.N.: Zákony profesora Parkinsona, Svoboda, Praha, 1995