ESE26Z

Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 5.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se základními pojmy kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti s následným řešením praktických úloh.

Kmenová literatura

1Hátle, J., Likeš, J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. SNTL, Praha, 1972.
2Likeš, J., Machek, J.: Počet pravděpodobnosti. SNTL, Praha, 1981.
3Rényi, A.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.
4Vilenkin, N.J.: Kombinatorika. SNTL, Praha, 1977.
5Linczényi, A.: Inžinierská štatistika. ALFA, Bratislava, 1973.
6Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL/ALFA, Praha, 1978.
7Mendenhall, W., Sincich, T.: Statistics for te Engineering and Computer Sciences. Dellen Publishing, San Francisco, 1988.
8Hátle, J., Kahounová, J.: Úvod do teorie praděpodobnosti. SNTL/ALFA, Praha, 1987.
9Hebák, P., Kahounová, J., Žváček, J.: Pravděpodobnost v příkladech. SPN, Praha, 1972.
10Lamoš, V., Potocký, R.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1989.
11Sachs, L.: Applied Statistics. Berlin-Heidelberg-New York, Springer Verlag, 1984.
12Ventcelová, J.S.: Teória pravdepodobnosti. Alfa, Bratislava, 1973.

Doporučená Literatura

1Hátle, J., Likeš, J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. SNTL, Praha, 1972.
2Kába, B.: Teorie pravděpodobnosti. ČZU, Praha, 1999.
3Likeš, J., Machek, J.: Počet pravděpodobnosti. SNTL, Praha, 1981.
4Svatošová, L., Kába, B. : Cvičení ze teorie pravděpodobnosti, PEF, ČZU, Praha, 2006