EEE01Z

Personální finance a investování

KEGarant předmětu: Ing. Helena Řezbová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:0
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vymezení personálních financí a možností jejich investování. Zejména jde o vytvoření zázemí pro reálné aplikace v oblasti personálního rozpočtu jednotlivce nebo rozpočtu domácnosti. Pozornost je věnována efektivnímu využití možností poskytovaných finančními a dalšími institucemi při zhodnocování úspor a zajišťování dlouhodobých potřeb jednotlivců a domácností, možnostem pojištění a plnění daňových povinností.

Kmenová literatura

1SYROVÝ, P., Novotný, M.: Osobní a rodinné finance, Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0478-1
2KOHOUT,P., Hlušek, M.: Peníze,výnosy a rizika-příručka investiční strategie,Ekopress,Praha,2002,ISBN 80-86119-48-3
3DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, Praha, 2003, ISBN 80-86119-67-1
4VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, 2001, ISBN 80-86119-38-6
5Časopis Osobní finance, Computer Press, Brno, ročníky 2003 a 2004
6KAPOOR J. R. : Personal Finance , Irwin , Illiaris , 1998
7Periodika : ČSÚ - Statistické ročenky , Rodinné účty , Hospodářské noviny

Doporučená Literatura

1Časopis Osobní finance, Computer Press Brno, ročníky 2003 a 2004
2SYROVÝ, P.: Financování vlastního bydlení, Grada Publishing, 2003, 3. vydání, ISBN 80-247-0662-8
3ŠULC, J. : Penzijní připojištění, Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0772-1
4KOPECKÝ, K. : Povinné ručení-otázky a odpovědi, Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0114-6
5Kolektiv České asociace pojišťoven : Životní pojištění, Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0146-4
6Periodika : ČSÚ - Statistické ročenky , Rodinné účty , Hospodářské noviny, Ekonom