ETE25E

Informační systémy ve státní správě a samosprávě

KITGarant předmětu: Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ukončené Bc studium
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámení studentů se způsoby využití ICT ve veřejné správě, trendy rozvoje v návaznosti na státní informační politiku a programy eEurope. Během semestru studenti zpracují a prezentují zadanou seminární práci a vypracují analýzu využití ICT ve vybraném regionu. Cvičení probíhají v laboratoři výpočetní techniky.

Kmenová literatura

1Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2004.
2Truneček, J.: Management v informační společnosti. Praha, VŠE, 1997.
3Naik, D.: Internet – standardy a protokoly, Computer Press, 1999.
4Salmelin, B., Nolan, J.: Rural development & ICT. Collaboration&Work. European Communities, Luxembourg, 2005.
5Bosáková, D.: Elektronický podpis, Anag, 2002.
6Grubbová, E.: Internetová ekonomika, Repronis, 2002.
7Wokoun, R.: Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Oeconomica, Praha, 2003.
8Drucker, P.F.: Výzvy managementu pro 21. století, Management Press, Praha, 2001
9Barešová, A.: E-Learning ve vzdělávání dospělých, VOX, Praha, 2003,
10Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů, Grada Publishing, Praha, 2001
11Sklenák, V.: Data, informace, znalosti a internet, C.H.Beck, Praha, 2001
12Hartz, P.: Job revolution – Nové trendy ve světě práce, Management Press, Praha, 2003
13Vaněk, J., Jarolímek, J., Šimek, P.: Informační gramotnost - základ dalšího rozvoje, Úhlava, Klatovy, 2007.
14Wright, G.: Management veřejné správy – teoria a praxe. Ekopress, Praha, 2003
15WWW materiály (www.egovernment.cz, www.isss.cz, ..)

Doporučená Literatura

1Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, 1997, 348 s., ISBN 80-86017-03-8
2Truneček, J.: Management v informační společnosti. Praha, VŠE, 1997, 228 s. ISBN 80-7079-201-9
3Naik, D.: Internet – standardy a protokoly, Computer Press, 1999, 302 s., ISBN: 80-7226-146-0
4Gates, B.: Business @ the Speed of Thought. Warner Books,1999, ISBN: 80-7345-125-3
5Bosáková, D.: Elektronický podpis, Anag, 2002, 141 s., ISBN: 80-7263-125-X
6Grubbová, E.: Internetová ekonomika, Repronis, 2002, 88 s., ISBN: 80-7329-000-6
7E-government, odborný časopis