ERE95E

Prognostika a plánování - KS VSRR Cheb

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Marketing, Systémová analýza a modelování, Statistika, Účetnictví
Popis, cíl a formy výuky:Výstupem předmětu prognostika a plánování je vytvoření seznamu osobních cílů ve smyslu orientace v rolích a způsobech růstu mezi ostatními lidmi a organizacemi. Proto cílem předmětu je následující dovednosti:
1. Dodržování termínů, předcházení konfliktům, stanovování si cílů, podmiňujících roli jednotlivce ve skupině
2. Otevřenost pro nové hodnoty, procesy a jejich důsledky
3. Hodnocení postupu práce na projektu a přijatelnosti výstupů skupinou nebo sebehodnocení při hraní rolí
4. Poznávání podnětů, využívání zvláštností projektu a potenciálu prostředí pro pozitivní změny
Nové informace v přednáškách přichází z řízení jakosti, projektování informačních systémů a time managementu, navazují na předchozí předměty a upřesňují realitu sektoru a účinnost nástrojů používaných k práci s podněty a regulaci plánem.

Kmenová literatura

1KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Mc GRAW HILL 1993. ISBN 0-07-35552-5
2LINHART, Z.: Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7
3KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
4LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1067-7
5VÝMOLA, J. Experimentální koaliční hry. Dům techniky ČSVTS, Praha, 1985
6Morgan, G. (1986): Images of Organization. Sage Publications, Beverly Hills.
7MISES, L. Lidské jednání: Pojednání o ekonomii. Liberální institut Praha 2006. ISBN 80-86389-45-6
8MAŘÍK, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., LEŽANSKÝ, J.: Umělá inteligence (4). Academia, 2003. ISBN 80-200-1044-0
9HOFSTEDE, G., Hofstede, G., J. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, 2006.
10KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha, Slon, 1997. ISBN 80-85850-25-7
11GOLEMAN, D. Práce s emoční inteligencí. Columbus, ISBN 80-7249-017-6.
12NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha, Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1

Doporučená Literatura

1Koontz, Wheirich: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
2Kotler, P.: Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991.
3Boplan: Program, který řídí plánování ve skupině je spustitelný na serveru peflab klávesou F2 na disku H.
4CSN ISO 9001: Norma k řízení a zabezpečování jakosti a je dostupná na disku peflab H:\common\Linhart \PP nebo projekty *.*
5ILE: Soubor případových studií o problematice zaměstnanosti a oblastního rozvoje peflab H:\common\Linhart \PP nebo projekty *.*
6TQM: Překlad konceptu celostního řízení jakosti peflab H:\common\Linhart \PP nebo projekty *.*
7Knihovna disertačních prací na http://www.tady.cz/rizeni/strana2.htm, kde po zadání hesla PROJECT MANAGEMENT do vyhledávače, je nad 120 prací